Imprint

 

organizer:

Deutscher JKA-Karate Bund e.V. – (DJKB)

 

office:

Petra Hinschberger
Schwarzwaldstr. 64
D-66482 Zweibruecken

Tel: D (0049) 63 37 – 67 65
Fax: D (0049) 63 37 – 99 31 30

E-Mail: info@djkb.com

 

host:

Okinawa-te Karate Dojo Wattenscheid 1975 e.V.

 

office:

Klaus Wiegand
Kranichstr. 3
D-44867 Bochum

 

Tel: D (0049) 171 – 47 08 980

Fax: D (0049) 23 27 – 95 36 37

 

as well as

KarateNW – member of Budo umbrella association in Karate National Association NRW

 

Webmaster:

Mario Peters